VIMATEC VIMACRET RAPID

VIMATEC_VIMACRET_RAPIDΤαχύπηκτο ρητινούχο και ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα. Προσφέρεται για γρήγορες επισκευές σκυροδέματος και κατασκευή σφραγιστικών λουκιών. Επιδέχεται επάλειψη στεγανωτικού κονιάματος WATERBLOCK μετά 30-35 λεπτά.

TDS: PDF GR