VIMATEC VIMATOL – SPL

VIMATEC-VIMATOL---SPLΜειωτής νερού υψηλού βαθμού. Υπέρ-ρευστοποιητής σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται για σκυροδέτηση αντλήσιμου, εμφανούς σκυροδέματος με πυκνό οπλισμό ή/και με λεπτή διατομή. Μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή και βελτιώνει θεαματικά την εργασιμότητα του έτοιμου σκυροδέματος.

TDS: PDF GR

VIMAPROOF C

 VIMAPROOF-CΜειωτής υδατοαπορρόφησης σκυροδέματος (στεγανωτικό μάζας).   Επιφέρει με χημικό τρόπο στεγανοποίηση της μάζας του τσιμεντοπολτού του σκυροδέματος και των τσιμεντοκονιαμάτων φράζοντας τους τριχοειδείς πόρους. Δεν προκαλεί μείωση των αντοχών του σκυροδέματος.

TDS:PDF GR